TAMIL DEPARTMENT

RATHIPRIYA P

RATHIPRIYA P

M.A, B.Ed

ROOPA R

ROOPA R

M.A, B.Ed

ENGLISH DEPARTMENT

RADHA P

RADHA P

M.A, B.Ed

NADARAJAN R

M.A, M.Phil, M.Ed

MATHS DEPARTMENT

SURESH P

SURESH P

M.Sc, B.Ed

SURYA RAJA V

SURYA RAJA V

B.E

PONNUSWAMY C

PONNUSWAMY C

B.Tech

SCIENCE DEPARTMENT

ANANDHA JOTHI P

ANANDHA JOTHI P

M.Sc, M.Ed, M.Phil

PHYSICS
SELVARANI V

SELVARANI V

M.Sc, B.Ed

CHEMISTRY
CHITRA S

CHITRA S

M.Sc, B.Ed

CHEMISTRY
RENUKADEVI S

RENUKADEVI S

M.Sc, M.Phil, B.Ed

BOTANY
SOWBHAGYA M

SOWBHAGYA M

B.E

COMPUTER SCIENCE

ANTONY J

M.Sc, B.Ed

PHYSICS

Dr KANNADHASAN M

M.Sc. B.Ed. Ph.D

ZOOLOGY

ARTS DEPARTMENT

JAGAJOTHI S

JAGAJOTHI S

M.Sc, M.Phil

COMPUTER APPLICATION
SAHUL HAMEED S

SAHUL HAMEED S

M.Com, M.Phil, B.Ed

COMMERCE

JEYAPRIYA G

M.A, B.Ed, M.Phil

ECONOMICS